Servicepunt bedrijfsvoering

Impact

Met information design legden we het fundament voor een nieuw merk. We definieerden de gewenste merkbeleving en brachten deze tot leven met een nieuwe, heldere visuele identiteit. Dankzij dit fundament kan het nieuwe Servicepunt bedrijfsvoering zich zichtbaar en herkenbaar presenteren aan de ruim 10.000 rijksambtenaren van de ministeries EZK en LNV. De rijke set aan online en offline middelen faciliteert het Servicepunt bedrijfsvoering in doelgerichte communicatie.

De vraag

Het Servicepunt bedrijfsvoering is een nieuw, centraal punt voor medewerkers van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit én het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Medewerkers van deze ministeries kunnen bij het punt terecht met al hun vragen over zaken zoals inkoop, ICT, gebruik van ruimtes en verlofregelingen. Het servicepunt zorgt voor een passende oplossing, zodat hun klanten zich kunnen focussen op hun werk. Om de nieuwe positionering kracht bij te zetten én zichtbaar te blijven, adviseerden wij om een herkenbare visuele identiteit neer te zetten die de missie onderstreept. Een mooie uitdaging om iets verrassends te creëren, binnen de richtlijnen van de Rijkshuisstijl.

Proces

In co-creatie definieerden wij samen met het Servicepunt bedrijfsvoering hun merkfundament. We zetten design-research-methodieken in om een eenduidige merkbeleving te formuleren en merkwaarden vast te stellen. Dit vertaalden wij naar een sterk concept, dat dienst doet als fundament voor een sterke, herkenbare en duurzame visuele stijl. Deze stijl past binnen de Rijkshuisstijl. De stijlregels legden we vast in een stijlgids.

Het concept

Hét punt waar alle oplossingen van de verschillende dienstverleners centraal aan de klant worden aangeboden. Vanuit de klantvraag naar een passende oplossing. Menselijk én daadkrachtig. Dat vormt het uitgangspunt van het concept. De witte stip vormt het centrale punt en de gebogen lijn symboliseert de klantvraag. De blauwe stromen staan voor de oplossingen en de informatie die centraal worden geleverd.

Yes de Jong

Designer

Werken voor Servicepunt bedrijfsvoering was van schets tot uitwerking een warm bad. We kregen ruimte en vertrouwen en dit leidde tot een sterk concept, breed inzetbare visuals en een merkbeleving die naadloos aansluit bij de wensen van de klant.

Duurzaam inzetbaar modulair systeem

We bouwden de visuele identiteit voor het Servicepunt bedrijfsvoering op uit een set geometrische vormen. Deze verbeelden de diversiteit aan informatie die het punt verwerkt. Een modulaire vormtaal die herkenbaar en duurzaam kan worden ingezet. Met zo'n systeem kun je alle kanten op: de geometrische vormen lenen zich goed voor datavisualisaties en grafieken. Ook zijn ze goed toepasbaar in speelse illustraties en motion design brengt het systeem tot leven.

Dankzij Clarify’s innovatieve, creatieve en professionele aanpak straalt onze nieuwe visuele identiteit een verfrissende energie uit die precies weerspiegelt waar wij als Servicepunt voor staan. We zijn trots op deze nieuwe visuele identiteit!

Monique Nicolaas, Directeur Servicepunt