Mobiliteit

Mobiliteit wordt steeds uitdagender, zowel op gebied van de fysieke ruimte als op duurzaamheid. Wij faciliteren samenwerking tussen de verschillende stakeholders, maken complexe mobiliteitskwesties toegankelijk en visualiseren toekomstvisies. Van Schiphol’s evolutie tot de integratie van deelvervoer. Zo wordt de toekomst van mobiliteit niet alleen duurzamer, maar ook inspirerend en helder.

Scroll

Vormgeven van mobiliteit: toekomst, duurzaamheid en samenwerking

Iedereen die zich bezighoudt met het thema mobiliteit, is op zijn of haar eigen manier bezig met het vormgeven van een verandering. Zo zorgt de opkomst van deelvervoer dat mensen zich op een andere manier in stedelijke gebieden verplaatsen en bieden MaaS-platforms geïntegreerde mobiliteitsoplossingen. Overal moet er intensief samengewerkt worden om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Wij helpen je graag bij onderstaande uitdagingen.

Samenwerking stimuleren

Bij plannen over mobiliteit en infrastructuur zijn vaak veel verschillende partijen gemoeid. Je stuit dan al snel op de vragen: wie gaat er over welk vraagstuk? Wie is de probleemeigenaar en wie betaalt er nou precies? Met visuele procesbegeleiding benutten we de kracht van visualisatie om samenwerking en communicatie te verbeteren. Vaak wordt er gewerkt met grote routekaarten en werktekeningen om begrip, betrokkenheid en afstemming te bevorderen.

Mensen meekrijgen in jouw kijk op de toekomst

Voordat je ergens op in kan spelen, is het belangrijk om je eerst te bedenken hoe de toekomst eruit kan zien. Wat voor functie zal Schiphol in de toekomst vervullen? En wat wordt de rol van deelvervoer? Wij kunnen helpen met het visualiseren van deze gedachtes in praatplaten, zodat dit als startpunt kan dienen voor concrete toekomstplannen.

Complexe data overzichtelijk communiceren

Van data over de lokale laadpaal-dichtheid en de beschikbaarheid van deelvervoer tot knelpunten binnen de infrastructuur. Om deze data inzichtelijk te maken ontwikkelen wij interactieve kaarten die gebruikers een helder overzicht bieden. Datavisualisaties kunnen ook beleidsmakers helpen bij het verduidelijken van patronen, correlaties en trends die mogelijk niet naar boven komen wanneer alleen de ruwe data worden gebruikt.

Ruud van Reijmersdal

Visual consultant

Nadenken over de toekomst van mobiliteit om vandaag de juiste keuzes te kunnen maken is voor veel mensen lastig en ongrijpbaar. Met visuele procesbegeleiding loodsen we mensen hier op een gestructureerde en inspirerende manier doorheen. Hiermee verbeteren we onderlinge samenwerking en communicatie.

Heb je ook een vraagstuk rondom mobiliteit?

We helpen je graag met onze kennis over dit thema en bekijken samen hoe we jouw vraagstuk het beste kunnen aanvliegen.

Uitgelichte cases

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Illustraties ter ondersteuning van een serie essays over de toekomstvisie op de fiets

Uitgelichte inzichten

Digitale strategie
6 min leestijd

Digitale strategie voor een e-bikemerk

Inspiratie
4 min leestijd

De kunst van succesvol samenwerken tussen klant en bureau