Privacybeleid

Clarify Holding B.V., gevestigd aan Moermanskkade 305 1013 BC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Arent Benthem is de Privacy Officer van Clarify Holding B.V. en te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clarify Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Type internetbrowser en apparaat
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clarify Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Clarify Holding B.V. analyseert uw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Clarify Holding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Clarify Holding B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clarify Holding B.V.) tussen zit. Informatie over de hiervoor door Clarify Holding B.V. gebruikte systemen kan bij de privacy officer worden opgevraagd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clarify Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens sollicitanten: 12 maanden na sollicitatiedatum
 • Persoonsgegevens medewerkers: 2 jaren na beëindiging dienstverband
 • Persoonsgegevens financiële administratie 5 jaren na beëindiging dienstverband
 • Persoonsgegevens klanten: 7 jaren na laatste transactie
 • Financiele gegevens: 7 jaren na laatste transactie
 • Niet tot personen herleidbare website gegevens: Onbeperkt
 • Persoonsgegevens klanten: Onbeperkt
Delen van persoonsgegevens met derden

Clarify Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Clarify Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Clarify Holding B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Clarify Holding B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

CookieNaamDomeinTypeOmschrijvingBewaartermijn
Google Tag Manager_gcl_au.clarify.nlAnalyticsGeleverd door Google Tag Manager om de advertentie-efficiëntie van websites die hun services gebruiken te experimenteren.3 maanden
Google Analytics_ga_82SJ89ZEM2.clarify.nlAnalyticsDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics.2 jaar
Google Analytics_ga.clarify.nlAnalyticsDe _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het sitegebruik bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.2 jaar
Google Analytics_gid.clarify.nlAnalyticsGeïnstalleerd door Google Analytics, slaat de _gid-cookie informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld, omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina's die ze anoniem bezoeken.1 dag
Google Analytics_gat_UA-8715220-14.clarify.nlAnalyticsEen variatie op de _gat-cookie die is ingesteld door Google Analytics en Google Tag Manager om website-eigenaren in staat te stellen het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de site te meten. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identiteitsnummer van het account of de website waarop het betrekking heeft.1 minuut
Linkedinlidc.linkedin.comFunctioneelLinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection.1 dag
Linkedin_gcl_au_.clarify.nlMarketingGoogle Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services.3 maanden
Linkedinbscookie.linkedin.comMarketingLinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website.1 jaar
Linkedinbcookie.linkedin.comMarketingLinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser IDs.1 jaar
LinkedinUserMatchHistory.linkedin.comFunctioneelLinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing.1 maand
Linkedinli_sugr.linkedin.comMarketingLinkedIn sets this cookie to collect user behaviour data to optimise the website and make advertisements on the website more relevant.3 maanden
In_or.clarify.nlAnalyticsLinkedin sets this cookie to registers statistical data on users' behaviour on the website for internal analytics.1 dag
LinkedinAnalyticsSyncHistory.linkedin.comAnalyticsLinkedin set this cookie to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie.1 maand
Linkedinli_gc.linkedin.comFunctioneelLinkedin set this cookie for storing visitor's consent regarding using cookies for non-essential purposes.6 maanden
Clarify / NextJS_Host-next-auth.csrf-token.clarify.nlFunctioneelBedoeld voor communicatie tussen front-end en backend.Sessie
Clarify / NextJS_Secure-next-auth.callback-url.clarify.nlFunctioneelBedoeld voor communicatie tussen front-end en backend.Sessie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clarify Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Clarify Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clarify Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Clarify Holding B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (server naam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.