Inspiratie
2 min leestijd

Klimaatakkoord: landgebruik

Jerry Renes

Marketing director / Partner
Infographic over sectorbrede maatregelen

In het Klimaatakkoord heeft de regering de concrete stappen bepaald om ervoor te zorgen dat Nederland de komende 30 jaar 95% minder broeikasgassen zal gaan uitstoten. Landbouw speelt hierbij een grote rol. Voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zetten we in een infographic de belangrijkste klimaatmaatregelen voor landbouw en landgebruik op een rij. Voor alle deelgebieden -landbouw, glastuinbouw en overig landgebruik- heeft het Klimaatakkoord belangrijke veranderingen in petto.

Glastuinbouw

In de Glastuinbouw zullen ook heel wat klimaatmaatregelen in werking treden. Zo wordt bijvoorbeeld CO2 uit industrie naar de kassen geleid, om daar verwerkt te worden door planten. Daarnaast zorgen verschillende energiebesparende technieken ervoor dat de glastuinbouw minder energie zal gaan verbruiken.

Landgebruik

Tenslotte zij er ook maatregelen op het gebied Landgebruik. Zo worden bossen in de toekomst beter beschermd door ontbossing zoveel mogelijk te beperken. Verder gaat ook Klimaat slim bosbeheer een belangrijke rol spelen, denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe bomen plannen als er gekapt is. Natura2000-gebieden worden versterkt en krijgen extra bescherming.

Landgebruik

Tenslotte zij er ook maatregelen op het gebied Landgebruik. Zo worden bossen in de toekomst beter beschermd door ontbossing zoveel mogelijk te beperken. Verder gaat ook Klimaat slim bosbeheer een belangrijke rol spelen, denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe bomen plannen als er gekapt is. Natura2000-gebieden worden versterkt en krijgen extra bescherming.

Omdat er zoveel verschillende klimaatmaatregelen genomen worden, is het lastig om door de bomen het bos te blijven zien. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen het Klimaatakkooord voorziet voor de sector, maakten we voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze infographic.

Visuele middelen Klimaatakkoord

Wij hebben meerdere visuele middelen geproduceerd die het Klimaatakkoord helder uitleggen. Klik op de artikelen hieronder om meer te weten te komen over de onderdelen van de Transitievisie Warmte. Bekijk bijvoorbeeld onze animaties over de Handreiking voor Lokale Analyse en de Leidraad, of de infographic over de verschillende stappen van het Klimaatakkoord.

Aansluitende artikelen

Klimaatakkoord: warmtetransitie

Animaties over concrete maatregelen

Lees artikel

Klimaatakkoord: stap voor stap

Infographic met stappenplan

Lees artikel
Infographic of animatie laten maken?

Krijgt jouw organisatie veel vragen over het Klimaatakkoord? Wil je communiceren over klimaat(doelen), de warmtetransitie, verduurzaming of de energietransitie, maar weet je niet waar te beginnen? Bij Clarify hebben we ruim 10 jaar ervaring met communiceren over ingewikkelde onderwerpen zoals deze. Met visuele workshops, infographics of animaties maken we complexe vraagstukken inzichtelijk.

Neem contact op