Inspiratie
2 min leestijd

Klimaatakkoord: warmtetransitie

Jerry Renes

Marketing director / Partner

Voor de RVO ontwikkelden we een aantal visuele middelen die ingaan op het vraagstuk van warmtetransitie. Het gaat om twee animaties, een infographic en een interactieve infographic. Het doel van de middelen is om Nederlandse gemeenten meer inzicht te geven in wat de Leidraad Warmtetransitie precies is en hoe deze hen kan ondersteunen bij het schrijven van hun eigen Transitievisie Warmte.

Leidraad en startanalyse transitievisie warmte

Om de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen behalen moet de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving de komende jaren worden verduurzaamd. Nederlandse gemeenten hebben zelf de regie in deze warmtetransitie. In een transitievisie warmte schetsen gemeenten o.a. het tijdspad waarin ze buurten isoleren en aardgasvrij willen maken. Voor het opstellen van de transitievisie warmte zijn er een aantal documenten en tools ontwikkeld. In opdracht van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelde we twee animaties en een interactieve infographic. Het doel van deze middelen is om Nederlandse gemeenten meer informatie te geven voor het schrijven van hun Transitievisie Warmte en welke documenten en tools zij hierbij kunnen gebruiken. Één animatie richt zich specifiek op de leidraad en vertelt in het algemeen meer over verduurzaming van warmtevoorziening in de gebouwde omgeving en hoe de leidraad hierbij kan helpen. De andere animatie vertelt over de startanalyse, en hoe deze analyse, die gebaseerd is op het rekenmodel Vesta MAIS, hierbij kan helpen.

Interactieve infographic uitvoering Klimaatakkoord

Momenteel werken we hard aan een interactieve infographic. Deze infographic is een overzichtelijke weergave van hoe de uitvoering van het Klimaatakkoord tot realiteit wordt gebracht. Van 2019 tot 2050 wordt aangegeven welke veranderingen er plaatsvinden in Nederland met betrekking tot de CO2 reductie. Wij hebben meerdere visuele middelen geproduceerd die het Klimaatakkoord helder uitleggen. Klik op de artikelen hieronder om meer te lezen over infographic over landbouw en het Klimaatakkoord, of de infographic over de verschillende stappen in het Klimaatakkoord.

Aansluitende artikelen

Klimaatakkoord: landgebruik

Infographic over de belangrijkste klimaatmaatregelen

Lees artikel

Klimaatakkoord: stap voor stap

Infographic met stappenplan

Lees artikel

Infographic of animatie laten maken?

Krijgt jouw organisatie veel vragen over het Klimaatakkoord? Wil je communiceren over klimaat(doelen), de warmtetransitie, verduurzaming of de energietransitie, maar weet je niet waar te beginnen? Bij Clarify hebben we ruim 10 jaar ervaring met communiceren over ingewikkelde onderwerpen zoals deze. Met visuele workshops, infographics of animaties maken we complexe vraagstukken inzichtelijk.