Inspiratie
2 min leestijd

Klimaatakkoord: stap voor stap

Jerry Renes

Marketing director / Partner

De komende jaren krijgen we in Nederland te maken met het klimaatakkoord. De overheid wilt haar steentje bijdragen om de opwarming van de aarde te beperken. Daarom heeft ze als doel gesteld om in 2030 bijna de helft minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord is samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties beschreven hoe we dat gaan doen. Door in stappen verschillende klimaatmaatregelen te nemen, gaan we gefaseerd naar een duurzame en groene toekomst.

Uitvoering Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatakkoord start nog in 2019, en begint met enkele voor de hand liggende maatregelen: zo wordt de oudste kolencentrale van ons land gesloten. Om de uitstoot van het wegverkeer te beperken zal een nieuw soort schonere brandstof, E10, beschikbaar zijn aan de pomp. Vanaf 2020 volgen in het Klimaatakkoord nog veel meer klimaatmaatregelen: woningen worden beter geïsoleerd, er komt een CO2-heffing voor de industrie en steden en gemeenten besluiten wanneer welke wijk van het aardgas af gaat.

Doelen Klimaatakkoord

Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2030 dankzij het Klimaatakkoord 70% van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt, dat 1,5 miljoen gebouwen verduurzaamd worden en dat alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.

Het einddoel van het Klimaatakkoord is om in 2050 maar liefst 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dat kan alleen als alle maatregelen tijdig doorgevoerd worden. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Infographic Klimaatakkoord

Om inzichtelijk te maken hoe de uitvoering van het Klimaatakkooord er stap voor stap uitziet, maakten we voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deze Klimaatakkoord infographic. In de infographic zijn al de belangrijkste klimaatmaatregelen schematisch weergegeven. Zo zie je meteen in grote lijnen hoe het Klimaatakkoord er praktisch uit zal gaan zien. Wij hebben meerdere visuele middelen geproduceerd die het Klimaatakkoord helder uitleggen. Klik op de artikelen hieronder om meer te lezen over de animaties over de handreiking en leidraad, of de infographic toegespitst op landbouw en landgebruik. 

Aansluitende artikelen

Klimaatakkoord: warmtetransitie

Animaties over concrete maatregelen

Lees artikel

Klimaatakkoord: landgebruik

Infographic over de belangrijkste klimaatmaatregelen

Lees artikel
Infographic of animatie laten maken?

Krijgt jouw organisatie veel vragen over het Klimaatakkoord? Wil je communiceren over klimaat(doelen), de warmtetransitie, verduurzaming of de energietransitie, maar weet je niet waar te beginnen? Bij Clarify hebben we ruim 10 jaar ervaring met communiceren over ingewikkelde onderwerpen zoals deze. Met visuele workshops, infographics of animaties maken we complexe vraagstukken inzichtelijk.

Neem contact op