Greenchoice

Impact

De overmatige uitstoot van CO₂ is een wereldwijd probleem. De Europese Unie probeert hier iets aan te doen door middel van het uitgeven van CO₂-emissierechten. Er bestaat echter een overschot van deze rechten, waardoor vervuilers ongestoord door kunnen vervuilen. In opdracht van Havas Lemz ontwikkelden wij voor Greenchoice een commercial uitleganimatie om mensen in beweging te brengen en CO₂ van de markt te halen.

CO₂ uitstoot

CO₂, oftewel koolstofdioxide, zit in onze lucht sinds de oertijd. Maar doordat we wereldwijd steeds meer kolen, gas en olie verstoken is er nu zoveel CO₂ bijgekomen dat de aarde sneller opwarmt en het onvermijdelijk lijkt dat door de opwarming de ijskappen sneller zullen gaan smelten en daardoor ook de zeespiegel sneller zal gaan stijgen.

Emissierechten

Om de uitstoot van CO₂ in te perken, bedacht de Europese Unie emissierechten. Die worden verdeeld over Europese bedrijven. Bedrijven die meer willen uitstoten dan hen is toebedeeld, moeten rechten bijkopen. Dit systeem is goed bedoeld maar helaas slecht uitgevoerd. Er zijn op dit moment zoveel emissierechten in omloop dat er een overschot is ontstaan. Extra uitstoot bijkopen kost dus bijna niks. Zo blijft die schoorsteen wel roken…

Greenchoice

Greenchoice werd opgericht in 2001 en leverde als eerste energieleverancier van Nederland enkel groene stroom. De CO₂-uitstoot van het gasverbruik van haar klanten compenseert Greenchoice met het aanplanten van bomen en het beschermen van bossen in o.a. Brazilië, Peru, Tanzania, Uganda en Indonesië. Sinds 2017 steunt Greenchoice ook bosprojecten van Staatsbosheer, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands-Landschap.

WISE

WISE is een antikernenergieorganisatie die is opgericht in 1978 als informatie- en netwerkcentrum voor burgers en organisaties die zich zorgen maken over kernenergie, radioactief afval en straling. WISE voert campagne voor veilige energie, onder andere energiebesparing en duurzame energie. WISE heeft bureaus in Amsterdam, Argentinië, de Oekraïne, Oostenrijk, India, Japan, Rusland, Slowakije, Tsjechië, Zuid-Afrika, en in Zweden.

De Campagne

Greenchoice en WISE zijn een campagne gestart om mensen aan te sporen zelf emissierechten van de markt te halen. Mensen kunnen voor zo'n acht euro één emissierecht kopen. Dat staat voor 1 ton minder CO₂-uitstoot! Met deze actie willen Greenchoice en WISE de politiek wakker schudden. Het overschot moet van de markt! Dan kan iedereen weer rustig ademhalen.