Staat van de Uitvoering

Impact

De Staat van de Uitvoering onderzoekt de uitvoering van overheidsbeleid. Vanaf 2023 publiceren ze hier periodiek over. Wij verzorgen als doorlopend visueel partner onder andere de website en het design van de publicaties. Daarnaast ontwikkelen we uiteenlopende visuele middelen, van persmateriaal tot uitleganimaties. Ook houden we de website up-to-date. Zo brengen we continu complexe kennis en onderzoek helder over. Zodat in de toekomst problemen, zoals de toeslagenaffaire, voorkomen kunnen worden, en de communicatie tussen dienstverlening, en burgers en bedrijven kan worden verbeterd. 

De klant

Bij het uitvoeren van overheidsbeleid gaat al veel goed, maar lang niet alles. Burgers en ondernemers lopen daardoor regelmatig vast in een doolhof van regels, regelingen en organisaties. Vaak het gevolg van complexe wetten. De Staat van de Uitvoering onderzoekt deze problemen bij achtendertig uitvoeringsorganisaties, signaleert trends en rapporteert deze aan de Tweede Kamer. De Staat van de Uitvoering roept politiek, beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties op om het gesprek aan te gaan en deze patronen te doorbreken.

Vanaf de eerste ontmoeting tot en met de meest recente mijlpaal heb ik met enorm veel plezier samengewerkt met de mensen van Clarify. Wat een deskundigheid, enthousiasme en flexibiliteit. Het resultaat is een herkenbare en aantrekkelijke (beeld)taal die in alle details is uitgevoerd. Ik kijk uit naar de voortzetting van onze samenwerking.

Neeltje Kuijpers - Communicatieadviseur Staat van de Uitvoering ICTU

De vraag

In de Staat van de Uitvoering komt veel samen. Behalve diverse onderzoeken naar uitvoeringsorganisaties, ook inzichten over organisatiecultuur, werkomstandigheden en burgertevredenheid. Bovendien blijft hun werk continu doorgaan en presenteren ze regelmatig updates. De klant zocht daarom een partner om langdurig mee samen te werken bij het visualiseren en toegankelijk overbrengen van hun informatie. Zowel digitaal als via print, en met een bijpassende website. 

Proces

Wij zijn visueel partner in de volle breedte. Met strategische sessies bepalen we welke middelen op welk moment waardevol zijn, en hoe we informatie zo helder mogelijk overbrengen. Onze visualisaties helpen bovendien bij het scherper krijgen van de onderzoeksresultaten. Een herkenbare visuele stijl vormt hierbij de basis voor ieder product. Vanaf de eerste publicatie begin 2023, tot alle specials die erop volgen. De website blijven we in nauw overleg regelmatig vernieuwen en verbeteren. Waarbij we grotere updates steeds voorbereiden in een nieuwe strategiesessie. 

Nina Soares Dias

Projectmanager

Een information-designproject pur sang! Voor Staat van de Uitvoering hebben we namelijk ondersteuning kunnen bieden op het gebied van inhoud, design én technologie. Daarnaast is het mooi om te werken aan een project dat zo belangrijk en impactvol is, en aanzet tot actie! Zodat in de toekomst problemen, zoals de toeslagenaffaire, hopelijk voorkomen kunnen worden. 

Algemeen directeur RVO Abdeluheb Choho overhandigt het rapport Staat van de Uitvoering aan voormalig Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Foto: Serge Ligtenberg

Wil jij ook graag complexe informatie doeltreffend uitleggen?

We vertellen je graag over de meerwaarde van visualisaties.

Neem contact op