De Staat van het Onderwijs

Impact

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap vroeg Clarify om de jaarlijkse rapportage over de ´Staat van het Onderwijs´ over het schooljaar 2013-2014 in een video samen te vatten. Clarify creëerde een kleurrijke animatie die het verhaal in drie hoofdpunten helder samenvat.

De vraag

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap vroeg Clarify om de jaarlijkse rapportage over de ´Staat van het Onderwijs´ over het schooljaar 2013-2014 in een video samen te vatten. De rapportage gaat over ontwikkelingen in het onderwijs, waar het onderwijs trots op kan zijn en welke verbeterpunten er zijn. Het Ministerie van OC&W wil hiermee bijdragen aan een verdere verbetering van het onderwijs in Nederland.

De klant

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW werkt voor leerlingen, studenten en hun ouders, maar ook voor kunstenaars en museumbezoekers. Voor onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. En voor wetenschappelijk onderzoekers en medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Behaalde resultaten

Clarify creëerde een kleurrijke animatie die het verhaal in drie hoofdpunten helder samenvat. Gerichte plaatsing van leerlingen en verbeteringen in zwakke scholen werden positief belicht, maar ook kritische vragen werden gesteld over mogelijke gemiste kansen. De animatie maakte complexe informatie toegankelijk voor leraren, schoolleiders en beleidsmakers, wat resulteerde in bewustwording en discussie.