Cordaan

Impact

Vanuit het concept ‘Samen kleuren we de toekomst’ werken we bij Cordaan aan een gedragen strategie die leeft. Met de medewerkers en vóór de medewerkers. In co-creatie met het strategisch kernteam van Cordaan creëren we een strategische koers voor de komende 10 jaar. Met een visuele campagne activeren we medewerkers om mee te denken over wat die strategie voor hen betekent. Concrete middelen en tools geven mensen de kans om mee te denken en zelf het verhaal te verspreiden in de organisatie. Zo helpen we Cordaan bij het realiseren van hun visie.

De klant

Cordaan biedt zorg aan zo’n 20.000 mensen in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. De organisatie helpt mensen die verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Van jong tot oud. Dat doet Cordaan met bijna 6.000 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de zorg in de regio.

Clarify heeft ons geholpen om in gesprek te gaan over ingewikkelde vraagstukken die voor de toekomst van de zorg spelen. Door een concept, door te tekenen, samen het proces vorm te geven en inzicht te bieden in verschillende communicatiestijlen en -behoeftes. Dankzij onze samenwerking ontstond een prachtige coproductie die veel positieve impact heeft op onze veranderopdracht.

Sjoerd Beumer - Manager communicatie

De vraag

Veel organisaties werken hard aan een strategie, maar steken weinig tijd in het uitvoeren ervan. Het resultaat: die prachtige strategie verdwijnt in een la. Cordaan wil wat anders. De zorgorganisatie wil hun medewerkers juist in een vroeg stadium betrekken bij hun strategie. Op die manier willen ze de strategie concreet maken en écht laten leven. Cordaan vroeg onze hulp en advies bij het creëren van draagvlak voor verandering en het activeren van hun strategie. Daarbij hebben ze behoefte aan een co-creatieve aanpak, een pakkende visueel concept en diverse werkvormen.

Proces

In co-creatie met het strategisch kernteam van Cordaan stellen we eerste de scope vast. We bepalen de thema’s, de keuzes we moeten maken en wie binnen én buiten de organisatie welke ruimte krijgt om mee te denken. Om mensen mee te nemen in het traject ontwikkelen we vervolgens een visueel concept dat past bij de cultuur van de organisatie: ‘Samen kleuren we de toekomst’. Onder deze paraplu ontwikkelen ­we verschillende werkvormen om input op te halen bij medewerkers. Zo krijgen zij de ruimte om de toekomst van Cordaan mede vorm te geven. De strategische koers die hieruit voorkomt vertalen we naar een aansprekend visueel verhaal. Daarna hebben we communicatietrainingen ingezet om het management te helpen goed te luisteren naar de verschillende reacties en vragen van medewerkers, zodat zij het verhaal hier op kunnen laten aansluiten.

Iris Groot Koerkamp

Lead visual consultant

In nauwe samenwerking met Cordaan pakken we het strategietraject echt anders aan! Dat de aanpak werkt, merk je aan de reacties uit de organisatie! Het levert kwetsbare gesprekken, creativiteit en positieve energie op.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor strategie-activatie in jouw organisatie?

Wij vertellen je graag meer over onze aanpak!

Neem contact op