CITES

Beschermde dier- en plantensoorten

CITES is een internationaal verdrag tussen 182 landen dat de handel in bedreigde dier- en plantensoorten reguleert. Middels een animatie wil CITES toelichten hoe belangrijk samenwerking is voor de handhaving van CITES. Welke Nederlandse partijen zijn er allemaal bij betrokken? En wie heeft welke rol?

De vraag

De Nederlandse partijen betrokken bij CITES wilden met een animatie laten zien hoe in (Caribisch) Nederland uitvoering wordt gegeven aan het CITES verdrag. De uitdaging lag voor ons in de balans tussen inhoud en vorm. De animatievideo moest veel uitleggen – er zijn veel verschillende partijen betrokken bij CITES. Maar we wilden wegblijven van een droge opsomming van karakters. We zochten een manier om de wereld van beschermde dieren en planten terug te laten komen in de animatie.

Proces