PBL themasites

Als leverancier van thematische websites voor PBL hebben we ruime ervaring in het omzetten van onderzoeksrapporten in aantrekkelijke datavisualisaties waar gebruikers mee kunnen interacteren. Van politici en beleidsmakers tot journalisten en het algemeen publiek, allemaal worden ze op deze manier beter geïnformeerd over de onderzoeken van PBL en komen zij hiermee tot nieuwe inzichten om onze leefomgeving te verbeteren. Lees hier hoe we deze projecten aanpakken en laat je inspireren door de voorbeelden.

Scroll

Zo werken we samen

Voor themasites werken we met onze sprint-methodiek. Een flexibel proces waarbij we gezamenlijk in een reeks korte etappes naar een eindproduct toewerken. Deze aanpak dwingt ons eerst na te denken, en daarna pas uit te voeren. Steeds wanneer we een sprint afronden, wordt de volledige scope van de volgende sprint duidelijk. Om de consistentie tussen de verschillende themasites te waarborgen, geven we iedere themasite dezelfde basis-interface en passen we de PBL-huisstijl toe.

Nature-based Solutions

Bekijk themasite

Voor deze themasite vertaalden we de informatie uit het PBL-rapport Nature-based Solutions naar een heldere verhaallijn en maakten we de data interactief. Het resultaat zorgt voor meer betrokken lezers die de informatie efficiënter tot zich nemen. We helpen hiermee PBL om het bereik van hun rapport te vergroten, en daarmee de implementatiekans van de resultaten. Dit heeft een positief effect op zowel het behoud en herstel van biodiversiteit, als het tegengaan van klimaatverandering. En daar doen we het voor.

Ruimtelijke Verkenning 2023

Bekijk themasite

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Hoe kan er worden gewerkt aan een toekomstbestendige inrichting van ons land? Dit zijn de kernvragen uit het PBL-rapport Ruimtelijke Verkenning 2023. Voor de bijbehorende themasite brachten wij de 4 geschetste toekomstscenario’s op verhalende wijze samen. Daarbij ontwikkelden we interactieve kaarten met verschillende datalagen. Hiermee kan de gebruiker zelf de impact van bepaalde keuzes afwegen op gebied van de energietransitie, circulaire economie, duurzame landbouw en woningbouw.

Erfgoed als leefomgevingskwaliteit

Bekijk themasite

Mensen waarderen erfgoed in hun leefomgeving, want het speelt een rol in hun dagelijkse routines en sociale leven. Bij deze themasite hebben we middels een aantal waarden erfgoed in beeld gebracht als een leefomgevingskwaliteit, en vervolgens hoe deze waarden kunnen worden geadresseerd en afgewogen tijdens het planproces van ruimtelijke ingrepen. De themasite is gericht op beleidsmakers, adviseurs en iedereen die betrokken is bij planprocessen op het snijvlak van erfgoed en ruimte.

Menno Huisman

Digital director / Partner

De vraagstukken rondom ruimtelijke ordening en onze leefomgeving zijn urgenter dan ooit. Met Clarify dragen we graag ons steentje bij door PBL publicaties de aandacht te geven die ze verdienen.

Veelgestelde vragen

Vaak zijn het PBL-onderzoekers die behoefte hebben om de complexe materie uit hun publicaties te vertalen naar een begrijpelijk verhaal voor hun doelgroep. Vervolgens vragen zij ons om gezamenlijk een themasite neer te zetten.

Dat is afhankelijk van de hoeveelheid informatie die een plek moet krijgen en de gewenste interactiviteit. Dit bepalen we samen tijdens de strategie en concept sprints.

Vaak ligt dit tussen de 6 en 9 weken, afhankelijk van de complexiteit van de themasite.

We willen graag meer weten over de content, de boodschap en de doelgroepen van de themasite. Vaak doen we dit middels een intake bij ons op kantoor. Op basis van deze gegevens stellen we een offerte op.

Ja, als vaste raamleverancier van de overheid zijn wij bedreven in het werken volgens de WCAG 2.1 richtlijnen. Bovendien zijn wij ISO27001-gecertificeerd en beveiligen we alle informatie volgens deze standaard.

Wij vragen jullie om bij een aantal stappen input te leveren. Vooral in het begin van een project is jullie kennis gewenst, en wij vragen dit dan ook vaak op tijdens een co-creatieworkshop. Naarmate het project richting de uitvoering gaat, werken wij zelfstandiger.

Wij zijn serieus creatief. Dat betekent dat we actief met jullie meedenken hoe informatie begrijpelijk kan worden gepresenteerd en doen dit op een aantrekkelijke manier voor de gebruiker. Wij maken hiermee de wereld steeds een stukje begrijpelijker. Dat wil jij toch ook?

Ook een themasite maken?

Wij vertellen je graag meer en bekijken samen hoe jouw (aanstaande) publicatie ook omgezet kan worden in een PBL themasite.