Wij creëren overzicht in complexe juridische zaken

Een uniform beeld van een situatie. Begrip bij alle betrokkenen. Een effectieve juridische boodschap. Of een efficiënt proces. Dat is wat elke jurist voor ogen heeft. Wij ook. Dat doen we met behulp van legal design. Hoe maak je een juridische boodschap helder en effectief? Dat is altijd de achterliggende vraag bij legal design.

Scroll

Designers met een juridische blik

We kijken met de ogen van een ontwerper: voor wie is de informatie bestemd? Wat moet de doelgroep weten? Wat wil de doelgroep bereiken? En, wat is de context van de boodschap? De gebruiker staat altijd centraal. We structureren en presenteren informatie op zo’n manier dat die aansprekend, toegankelijk en begrijpelijk is. En vooral ook praktisch bruikbaar. Dat doen we door letterlijk het grote plaatje te schetsen. Zo kan de gebruiker vinden wat hij nodig heeft en daar een actie aan koppelen. Legal design gaat ook over het oplossen van problemen op een innovatieve manier en het inzichtelijk maken van processen. Het betrokken maken van mensen bij een onderwerp, draagvlak te creëren en waar nodig te overtuigen.

De kracht van de combinatie van tekst en beeld is dat je een boodschap op twee verschillende manieren overbrengt. Dat zorgt ervoor dat mensen de informatie beter begrijpen, langer onthouden en zorgt er ook voor dat ze weten hoe de informatie gebruikt moet worden.

In een tekst heeft een visual onderscheidend vermogen. Het is makkelijker om te laten zien wat de kern van een vraag, probleem of casus is dan dat uit te leggen met woorden. Waar je er met tekst niet uitkomt, moet je beeld inzetten om te informeren en overtuigen.

Vormen en voorbeelden

Neem contact op

Legal design is een overkoepelende term waar verschillende toepassingen van visualiseren binnen de juridische sector onder kunnen vallen. Zo kunnen documenten op zichzelf visueler worden gemaakt, maar kan er bijvoorbeeld tijdens een rechtszaak überhaupt op een visuelere manier te werk worden gegaan. Hieronder geven we de belangrijkste varianten weer, waarmee we als bedrijf ondersteuning aan de juridische sector bieden.

Legal design in de praktijk

Juridische documenten zijn van oudsher puur en alleen opgebouwd uit tekst, veel tekst. Dat is natuurlijk vooral om sluitend te kunnen zijn maar de inzet van legal design kan ervoor zorgen dat dit soort documenten inzichtelijker, begrijpelijker en toegankelijk worden.

De documenten worden aantrekkelijker om door te nemen en omdat gemaakte afspraken sneller duidelijk zijn, is er minder kans op misverstanden. We bieden ondersteuning bij het visualiseren van bestaande juridische documenten. Te denken valt bijvoorbeeld aan contracten, overeenkomsten en structuurschema’s.

Ons team ondersteunt juristen bij het voeren van een zaak of het oplossen van een juridisch geschil. We helpen bijvoorbeeld bij het creëren van overzicht binnen de rechtszaak. Wat was de aanleiding? Welke acties zijn er ondernomen? Wat is de huidige status? Wie zijn er betrokken?

Maar ook ondersteunen we bij het visualiseren van strategie en tijdens de uiteindelijke zaakvoering bieden we visuele ondersteuning om het geschil succesvol op te kunnen lossen. Voorbeelden van visuele ondersteuning zijn visueel notuleren tijdens vergaderingen, het maken van tijdlijnen, infographics, structuurschema’s en uitleganimaties.

We zien de laatste jaren dat de communicatie rondom nieuw te vormen beleid en het hierbij betrekken van stakeholders steeds visueler en in co-creatie wordt aangepakt. Het vormen van regels en wetgeving sluit hier nauw op aan. Ook hier is door de inzet van visueel denken en legal design grote winst te behalen.

We helpen bij het vormen en hervormen van beleid, in kaart brengen van bestaande regels en wetgeving. En bij het in kaart brengen van de nodige nieuwe regels en het vormen van nieuwe wetgeving. Door samen met stakeholders te visualiseren ontstaat overzicht en kunnen we doelmatig ondersteunen bij het maken van begrijpelijke en effectieve regelgeving.

Juridisch Nederland is geïnteresseerd in legal design. Dat zien we door het aantal vragen om ondersteuning te bieden bij het oplossen van juridische geschillen. Voor veel advocaten is deze visuele manier van werken nieuw maar erg aansprekend.

Tijdens onze legal design workshops trainen we juristen om zélf het visualiseren van complexe informatie vaker toe te passen binnen hun werkzaamheden. Ons uiteindelijke doel met onze legal design cursus is om juridisch Nederland een stuk visueler, daarmee inzichtelijker en op haar beurt effectiever te maken.

Iris Groot Koerkamp

Lead visual consultant

Tekst en beeld zijn in legal design beiden even belangrijk. De wisselwerking tussen de twee resulteert in een sterke case voor jouw juridisch verhaal. Of het doel nu is om inzicht te geven, overzicht te bieden of te overtuigen.

Visueel denken voor juristen

Met behulp van visueel denken breng je je gedachten in kaart. Dat schept duidelijkheid voor jezelf én in een groep: iedereen zit op één lijn. Daarom werkt het goed om visueel denken te gebruiken als je bezig bent met het bepalen van een strategie.

Visueel denken helpt ook in het proces van analyseren. Sommige problemen los je niet op met alleen analytisch denken en het toepassen van een bepaalde strategie. Door een onderwerp visueel te maken kijk je er anders naar en vanuit andere invalshoeken. Het haalt je uit vaste denkpatronen. Dat levert nieuwe inzichten en ideeën op en uiteindelijke de beste oplossing.

Visualiseren in de juridische praktijk

Vaak zijn woorden niet genoeg in een geschil of transactie om de juridische argumenten duidelijk te maken aan een ander. Of om een structuur inzichtelijk te maken. Dan helpt het om een visuele vertaalslag te maken. In de vorm van een gelaagde (interactieve) infographic, een animatie of een illustratie. Informatie gaat leven met een beeld en spreekt tot de verbeelding. Dat is met juridische teksten vaak moeilijk voor elkaar te krijgen. Maar wel belangrijk bij het informeren of overtuigen van iemand. Verbeelding heb je nodig om informatie te interpreteren. Met beeld kun je daar richting aan geven. En mensen bewegen iets te doen (of juist niet). Zo kun je met grote impact communiceren.

Veelgestelde vragen

Onder de term legal design of legal design thinking vallen meerdere toepassingen binnen de juridische sector. Het heeft dan ook een brede betekenis, maar het principe is dat je juridische informatie visualiseert.

Met legal design schets je letterlijk het grote plaatje, waardoor je informatie kan structureren en presenteren. Het doel is om juridische informatie door middel van beeld begrijpelijk en inzichtelijk te maken, waardoor je boodschap effectiever wordt of bijvoorbeeld rechtszaken kunnen worden opgelost.

Juridische documenten bevatten vaak veel tekst. Legal design en daarmee het visualiseren van complexe informatie heeft als doel de communicatie effectiever te maken. En ervoor te zorgen dat de informatie beter beklijft

Een contract bijvoorbeeld moet namelijk voor iedereen begrijpelijk zijn, niet alleen voor juristen. Maar legal design kan ook zaakvoering tijdens een geschil effectiever maken en daarmee de kans om deze zaak te winnen vergroten.

Een voorbeeld van legal design is het visualiseren van juridische documenten, zoals contracten en overeenkomsten. Deze zijn van oudsher opgebouwd uit tekst, maar legal design kan de documenten toegankelijker maken.

Een ander voorbeeld hoe legal design ingezet kan worden is bij het voeren van een zaak. Visualisaties kunnen overzicht bieden in bijvoorbeeld de acties, betrokkenen en het verloop van de rechtszaak.

Legal design is geschikt voor mensen binnen de juridische sector die communicatie overzichtelijker efficiënter wil laten verlopen. Maar ook andere mensen die te maken krijgen met juridische documenten. Van juristen en rechters, tot cliënten of stagiairs.

Of het nu gaat om het visualiseren van een groot stuk tekst, een proces, het creëren van overzicht in een ingewikkelde rechtszaak of het in kaart brengen van wetgeving: onze visual consultants kunnen erbij helpen.

Jazeker! Clarify verzorgd een workshop zakelijk tekenen toegespitst op legal design. Deze cursus is speciaal voor juristen die in hun werk vaker gebruik willen gaan maken van visualiseren. De algemene training kan individueel worden gevolgd. De training Zakelijk Tekenen voor juristen kan in groepen en ook in company worden gevolgd.

Er is geen universele legal design toolbox beschikbaar. De basis van legal design vormt het visualiseren van complexe informatie. Hiervoor kunnen uitgebreide illustraties, video's en animaties gebruikt worden. Maar ook hele simpele iconen of potloodtekeningen. Wel hebben we een legal design pictogrammen set ontwikkeld met veel voorkomende iconen. Deze set kan worden aangevraagd tijdens onze training.

Benieuwd naar de mogelijkheden van legal design?

Wij leggen er graag meer over uit en bekijken samen hoe je dit het beste voor jouw project in kunt zetten.