Inspiratie
6 min leestijd

Van online hamsteren naar de CoronaMelder app

Clarify

Webmaster

De coronacrisis zorgt ervoor dat we ineens op een andere manier ons werk moeten doen. Veel werk valt weg, maar daar komt ook nieuw werk voor in de plaats. Een terugblik op wat de crisis voor ons bureau betekent.

Ons werk in crisistijd

Het coronavirus verandert ieders persoonlijke en werkende leven. Dus ook al lang bestaande structuren van hoe we binnen Clarify zowel privé als zakelijk met elkaar omgaan. Met ons bureau zijn we bijvoorbeeld net gesetteld in een nieuw kantoor, dat gericht is op veel fysieke samenwerking. Elke dag hadden we wel klanten voor workshops over de vloer en van de ene op de andere dag moest alles op afstand. En eigenlijk gaat dat al sinds het begin van de crisis goed. Binnen een dag was iedereen volledig operationeel vanuit huis. Iedereen zette de schouders eronder en maart 2020 bleek achteraf onze productiefste maand ooit! Daarna trok een aantal klanten projecten helaas terug, waardoor ons werk deels instortte. New business kwam veel minder makkelijk los, waardoor we in de maanden die volgden meer dan dertig procent omzetverlies leden. Toch zijn we deze eerste periode van de crisis goed doorgekomen. We begonnen ons bureau in 2009, midden in de vorige crisis, en hebben altijd rekening gehouden met een eventuele nieuwe crisis. Daar hebben we ons de afgelopen twee jaar actief op voorbereid. Wanneer hij zou komen wisten we niet, dat hij zou komen wisten we wel. Met als gevolg dat we nu voldoende reserves, een heel breed klantenbestand en een flexibel en creatief team hebben, dat snel ander type werk kan creëren en oppakken. De coronacrisis brengt ons daarmee ook veel nieuw werk. Deels voor klanten, deels zelf geïnitieerd. Een kort overzicht.

Zelf geïnitieerde projecten

In de periode dat we fors minder werk hadden, hebben we veel werk op eigen initiatief gemaakt. We zijn de laatste tijd veel bezig met het opzetten van serious games als nieuwe propositie. Als testje maakten we een not-so-serious game: ‘60seconds shopping’. Dit is een retro spelletje waarin je in zestig seconden zoveel mogelijk moet proberen te hamsteren. Hierbij werkten we samen met de Voedselbank, die in deze tijd belangrijker werk dan ooit doet. Aan het einde van het spel triggeren we spelers een donatie te doen.

Serieuzer waren de visualisaties van de persconferenties die we maakten als reactie op de roep om meer heldere communicatie over de coronamaatregelen. Ook wij vinden namelijk dat deze communicatie beter kan.

Dit werk leidde uiteindelijk mede tot een aantal echte opdrachten voor het Outbreak Management Team (OMT). We maakten een aantal animaties en infographics over de coronamaatregelen.

Owen en de soldaat

Twee andere eigen initiatieven zijn Owen en de soldaat en Juiststraks.nu. Omdat 4 en 5 mei dit jaar niet gezamenlijk kon worden herdacht en gevierd, teamden we met Billy Bones en Voicebooking, ondersteund door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Samen bieden we gratis het audioboek Owen en de soldaat aan heel Nederland aan. Bekijk hiernaast de boekteaser animatie van Owen en de Soldaat.

Juistsstraks.nu

Clarify heeft voor het initiatief juiststraks.nu de branding en de animatie ontwikkeld. Ook Juistsstraks.nu is een initiatief waar we samen met andere partijen met veel liefde aan hebben gewerkt. Naar idee van Wilbert van der Kamp, werkten we met reclamebureau Buutvrij en Wilbert aan de branding en communicatie voor dit sympathieke initiatief. Het idee? De coronacrisis zorgt niet alleen maar voor anderhalve meter afstand, maar ook voor meer solidariteit, veel creativiteit en veel nieuwe goede gewoontes.

Getting the picture

Vanuit ons merk Clarify hebben we vooral de behoefte om al over de crisis heen te kijken. Wat betekenen de ontwikkelingen van nu, voor de wereld van morgen? Daarom ontwikkelden we het Post Pandemic Picture. Hiervoor definiëren we aan de hand van literatuuronderzoek zeven belangrijke thema’s waarop de conornacrisis impact heeft. Met deze plaat nodigen we iedereen uit om met zijn of haar team, organisatie of sector te kijken naar welke van de genoemde thema’s het meest relevant zijn, en hoe deze zich vertalen naar de eigen situatie. Voor een aantal sectoren, zoals de juridische sector, ontwikkelden we een sectorspecifieke PPP. 

Download de Post Pandemic Picture plaat

Nederland door de crisis helpen

Hierboven gaat het vooral over hoe onze visualisaties van de persconferenties leidden tot werk voor het Outbreak Management Team. De coronamaatregelen zijn zo uitgebreid en specifiek, dat er veel behoefte aan heldere communicatie is. Wij dragen ons steentje daaraan bij. Voor het RIVM ontwikkelden we instructies voor het afnemen van coronatests en hoe handschoenen en mondkapjes op de juiste manier te gebruiken. Voor het ministerie van Economische Zakelijk en Klimaat ontwikkelden we visuele protocollen over hoe om te gaan met de maatregelen op de werkvloer, zodat Nederland langzaam weer steeds meer open kan. Dit gaat van het houden van anderhalve meter afstand, tot het plaatsen van schermen tussen bedrijf en klant en bijvoorbeeld het neerzetten van desinfecteermiddel. Inmiddels is het leven op veel plekken weer iets meer terug naar normaal gegaan. Het voorkomen van een tweede golf is op dit moment essentieel, waarbij de CoronaMelder app een belangrijke tool is. 

Om zoveel mogelijk Nederlanders ervan te overtuigen deze app ook daadwerkelijk te gebruiken, heeft het ministerie van VWS ons gevraagd te helpen met de communicatie rondom deze app. Ook hier is heldere en duidelijke communicatie erg belangrijk. Om de relevantie van de app te laten zien, maar ook om zorgen weg te nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Op dit moment ontwikkelen we infographics en visuals over hoe de app werkt, een animatie over de nut en noodzaak, heldere privacy informatie en een tv commercial. Het is mooi te zien hoe we in tijden van crisis met ons werk relevant kunnen zijn en impact kunnen hebben. In het groot voor Nederland in de strijd tegen het virus, maar ook in het klein voor ons eigen team. Door niet stil te zitten, maar met z’n allen de schouders eronder te zetten en actief te werken aan projecten die we belangrijk vinden, hebben we ons bureau – tot nu toe – goed door de crisis weten te loodsen.