3 min leestijd

Nederland gaat MONO!

Ruud van Reijmersdal

Visual consultant

Wist je dat er in 2018 in Nederland liefst 678 verkeersdoden en 21.700 ernstig verkeersgewonden waren? Dit is de grootste toename van verkeersdoden in dertig jaar. Smartphonegebruik lijkt een belangrijke oorzaak te zijn en daarom is de overheid een landelijke campagne gestart om dit te stoppen: MONO. Op 30 en 31 januari is een 24-uurssessie georganiseerd om krachten te bundelen met onder andere werkgevers en brancheorganisaties. Onze eigen visual consultant Ruud was erbij als visueel notulist.

24 uur krachten bundelen

Het doel van de sessie was duidelijk: in vierentwintig uur ervoor zorgen dat de ruim vijftig aanwezige werkgevers en brancheorganisaties de urgentie voelen om zich aan te sluiten bij de MONO-community. Want verkeersveiligheid is een zaak voor iedereen, van bedrijven die maaltijdbezorgers de weg opsturen die routes checken op de fiets, tot bedrijven die consultants de weg opsturen die veel bellen in de auto. Om nog dichter bij elkaar te komen, bleven alle deelnemers om ’s avonds gezamenlijk te eten, waarna iedereen in hetzelfde hotel bleef slapen. ’s Ochtends vroeg ging de sessie weer verder. Ook Ruud bleef eten en slapen. ‘Het waren intensieve, maar heel leuke en interessante dagen.’

Kan je iets meer vertellen over de MONO-campagne?

‘MONO wordt door de overheid groots opgezet, vergelijkbaar met de BOB-campagne, die we natuurlijk allemaal kennen en zich richt op alcohol. Het grote einddoel van MONO is nul verkeersslachtoffers in 2030. Ambitieus, maar elke verkeersdode is er natuurlijk één teveel. Bij deze 24-uurssessie waren veel toonaangevende mensen en organisaties aanwezig. Van de ANWB tot grote verzekeringsmaatschappijen en van vertegenwoordigers van KPMG tot grote bezorgers als Thuisbezorgd en Picnic. Daarnaast bracht minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hoogstpersoonlijk een bezoek aan de sessie, net als oud-politicus Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Tim Coronel is ambassadeur van de campagne en zet zich in om MONO meer bekendheid te geven. De minister was samen met Tim Coronel na de sessie zelfs te gast in Jinek, om het te hebben over de MONO-campagne.

Klinkt goed! En wat was je eigen rol in het grote geheel?

‘Tijdens de sessie werd een aantal vragen behandeld. Welke voordelen heeft MONO voor werkgevers? Wat kunnen organisaties zelf doen? Antwoorden op deze vragen werden onder andere in presentaties, groepsgesprekken en groepsopdrachten geformuleerd. Er werd veel besproken en ik heb dit allemaal visueel inzichtelijk gemaakt, door alle inhoud ter plekke te visualiseren op een brown paper van tien meter lang. Zo was er aan het eind van de rit een overzichtelijk beeld van de resultaten.’

Heb je een voorbeeld van resultaten die je hebt gevisualiseerd?

‘Een centraal onderdeel van de sessie was het in kaart brengen van zogenaamde waardethema’s waar organisaties in hun bedrijfsvoering veel mee te maken hebben. Toen deze thema’s in kaart waren gebracht, is er per thema gekeken hoe MONO een positieve werking op dat thema kan hebben. Het resultaat hiervan heb ik in zes visuals weergegeven. Wat ik verder heel leuk vond is dat de brown paper die ik had gemaakt aan het eind van de sessie werd gebruikt als middel om de hele oogst te presenteren aan de minister. Mede hierdoor omvatte de presentatie alle relevante info, die kort en bondig gepresenteerd kon worden. Daar werd de meerwaarde van visuele notulen direct duidelijk en dat is heel gaaf om te merken!’

24 uur visualiseren met uw organisatie?

Ook aan de slag om in 24 uur belangrijke thema's binnen je organisatie inzichtelijk te maken? Onze visual consultants helpen je graag verder!

Neem contact op