Inspiratie
5 min leestijd

Meta Products: retrospect en blik op de toekomst

Menno Huisman

Digital director / Partner

In de afgelopen jaren heeft het web zich uitgestrekt naar nieuwe aspecten van ons leven. Producten, diensten, mensen en hun omgevingen hebben nieuwe verbindingen en interacties gecreëerd en daarmee nieuwe netwerken gevormd. Artificial Intelligence doet daar momenteel nog een schepje bovenop. In deze slimme product-dienst netwerken speelt het web een centrale rol: het is de informatiestroom die het gehele netwerk voedt. Deze netwerken, beter bekend geworden onder de naam Internet of Things, braken 10 jaar geleden pas echt goed door. Onze interactive director Wimer en strategy director Menno schreven hier samen met co-auteur Sara Córdoba Rubino in 2011 een boek over, genaamd ‘Meta Products — Meaningful Design For Our Connected World’. Nu, meer dan 10 jaar later, is ons vakgebied van information design een verdere evolutie van dit gedachtegoed. Tijd voor een retrospect en een blik op de toekomst.

Het boek

We wilden indertijd niet zozeer een boek schrijven dat alle antwoorden zou geven, maar wilden vooral een boek voor de toekomst maken. Een boek dat aanzet tot gesprekken, nieuwe ideeën en bovenal inspireert. Het boek vertelt over het fenomeen Meta Products, maar presenteert daarnaast ook Network Focused Design als ontwerpaanpak, geschikt voor iedereen die succesvolle oplossingen wil ontwerpen voor onze verbonden wereld. We richtten ons daarmee dan ook niet alleen op ontwerpers uit de industrie, maar ook op studenten aan ontwerpopleidingen.

Mike Kuniavsky, auteur van 'Smart Things – Ubiquitous Computing User Experience Design' heeft het voorwoord geschreven, en vele andere deskundigen uit zowel de commerciële als de academische wereld hebben bijgedragen aan het boek door middel van interviews, waaronder TNO, Philips Research, Umeå University, MIT, University of Oxford en TU Delft. Ook worden diverse cases behandeld om de theorie te ondersteunen. Het boek is verkrijgbaar via uitgeverij BIS Publishers, lokale boekhandels en wereldwijd via Amazon.

Network Focused Design

In het boek presenteren we ook onze ontwerpaanpak ‘Network Focused Design’. Deze holistische aanpak is vooral gericht op de relaties tussen producten, diensten, mensen en hun omgevingen. De aanpak is gebaseerd op onze eigen ervaring en op theorieën waarin de ambities van mensen worden herkend als kansen voor het creëren van nieuwe waardevolle relaties. Hierbij wordt van ontwerpers gevraagd om buiten de technologische kaders te denken, om zo innovatieve mogelijkheden voor informatieuitwisseling te herkennen.

Wij denken dat het goed is om de dialoog aan te gaan. En dat is precies wat we met dit boek hebben gedaan. De ideeën in ons boek hebben de afgelopen jaren gesprekken en nieuwe gedachten op gang geholpen en nieuwe mogelijkheden blootgelegd. Het was en is een boek voor de toekomst en een uitnodiging aan ontwerpers om voor onze verbonden wereld te ontwerpen.

Nu, meer dan 10 jaar later

De afgelopen jaren zijn Meta Products en de wereld van Internet of Things gemeengoed geworden. Bijna elk apparaat met een chip heeft verbinding met internet, waardoor er een schil van nieuwe diensten om producten heen is gecreëerd. Denk aan zonnepanelen waar via een online dashboard je opgewekte stroom is af te lezen, slimme thermostaten die op afstand zijn te bedienen en e-bikes met bijbehorende apps waarmee je de batterij-status kunt aflezen, je gemaakte ritten kunt inzien en waarmee je in sommige gevallen zelfs je fiets kunt vergrendelen en ontgrendelen.

Wat betreft ontwerpmethodieken zagen we de afgelopen jaren varianten die net als Network Focused Design een holistische benadering hebben, waarbij er sterk rekening wordt gehouden met de grotere context van producten en diensten. Disciplines als Service Design maken net als Network Focused Design gebruik van tools als Value Proposition Mapping, Service Blueprinting en Customer Journey Mapping. Bij Customer Journey Mapping wordt er bovendien steeds vaker naar het gehele ecosysteem van klantreizen gekeken, om zo in kaart te brengen welke nieuwe netwerken van producten en diensten er kunnen worden gevormd om nieuwe waarde voor mensen mee te creëren.

This book is one of the first to address the challenge of creating experiences in the ecology of people, products and services. It provides the context, history and key ideas of Meta Product design using great quotations and witty illustrations.

Mike Kuniavsky, auteur Smart Things – Ubiquitous Computing User Experience Design
Uitdagingen voor de toekomst

Met al deze technologische innovaties komen we als samenleving ook voor de nodige uitdagingen te staan. Als alles met elkaar verbonden is via het web, is privacy niet altijd automatisch gewaarborgd. Bescherming van privégegevens blijft hierin een uitdaging. Daarnaast geldt dat alles wat verbonden is in essentie ook kan worden gehacked, met alle gevolgen van dien. Ook veiligheid is dus een punt van aandacht. En als we kijken naar het juridische vlak, dan staat auteursrecht steeds vaker ter discussie. Wie is eigenaar van wat wanneer het netwerk aan producten en diensten steeds groter wordt en dit netwerk meer is dan de som der delen? Recente ontwikkelingen rondom AI maken de kwestie rondom auteursrecht er bovendien niet makkelijker op.

Kansen voor information design

Met Meta Products als gemeengoed is het duidelijk dat er steeds meer informatiestromen bijkomen. Veel van deze stromen bereiken ook mensen via user interfaces. Denk aan online portalen, dashboards en apps. Mensen worden hierbij geacht steeds meer te begrijpen in steeds minder tijd. Dit is dan ook een uitgelezen kans voor information design, waarbij we informatie zodanig vormgeven dat het duidelijk is voor de ontvanger en de wereld ondanks haar complexiteit begrijpelijk blijft voor zoveel mogelijk mensen.

Wil je ook nieuwe kansen ontdekken voor jouw product of dienst?

Wij bekijken graag met je hoe information design hieraan kan bijdragen.

Neem contact op