Nieuws
2 min leestijd

Fossiel? No deal!

Arent Benthem

Managing partner

Met ons werk zorgen we dat mensen goed geïnformeerd worden, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken om vooruit te komen. We beseffen dat we daarmee invloed op de maatschappij hebben en kiezen dan ook bewust met wie we wel en niet willen werken. Om dit te onderstrepen nemen wij deel aan het Verdrag Verantwoord Verleiden.

“Bij Clarify willen we met ons werk bijdragen aan positieve verandering. Dat betekent dus ook ‘nee’ zeggen tegen projecten die negatieve impact hebben op mens, dier, milieu of maatschappij. We zijn daarom erg blij met het initiatief ‘Fossiel? No Deal!’ en sluiten ons hier als bureau graag bij aan.“

Wat voor projecten doen we wel of niet?

Als designbureau zeiden we al regelmatig 'nee' tegen projecten die niet in lijn liggen met onze waarden. Hier gingen we intern dan ook regelmatig het gesprek met elkaar over aan. De afwegingen proberen we altijd zo goed mogelijk te maken.

Het verdrag focust zich vooral op het niet promoten van de fossiele industrie. Als information design agency vinden we het daarnaast belangrijk om een duidelijk verhaal te vertellen. De energietransitie is gebaat bij heldere informatie en een eerlijk verhaal. We gaan het onderwerp fossiele energie daarom niet uit de weg, maar wel moet het positief bijdragen aan de energietransitie.

Wat betekent dit dan concreet, bijvoorbeeld: wél projecten over waterstof als energiebron, niet over boringen in olievelden. Vaak is het best duidelijk. We zien het vooral als een aansporing om meer aandacht en tijd te geven aan organisaties, uitdagingen en opdrachten die bijdragen aan een veilige, sociale en gezonde wereld. Kortom, we zetten onze kennis en kunde niet langer in voor de fossiele industrie. Zo helpen we verduurzaming te versnellen en geven we de wereld van morgen positief vorm.

Wij zijn begonnen, doe je mee?

Ja, ik doe mee