Gasunie

Impact

De energietransitie is continu in ontwikkeling. Zo wordt stap voor stap de overgang gemaakt naar duurzame energiebronnen en wordt onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd. En dat is van cruciaal belang voor onze toekomst. Gasunie speelt in die transitie een essentiële rol. Omdat het een complex onderwerp is dat diverse doelgroepen raakt, vroegen ze ons om hen te ondersteunen met diverse visuele communicatiemiddelen.

De klant

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. Ze zijn een belangrijke schakel in de energietransitie. Vroeger lag de focus op het transport en de opslag van aardgas. Nu verschuift dit steeds verder naar duurzamere varianten, zoals groen gas, warmte en waterstof. Zo verandert Gasunie van gastransportbedrijf naar energie-infrastructuuronderneming. Daarnaast werken ze mee aan de aanleg en het beheer van warmte- en CO2-netwerken. En dat proberen ze allemaal zo veilig en duurzaam mogelijk te doen.

De visuele stijl

In 2016 ontwikkelden we voor Gasunie een isometrische illustratiestijl. Dit isometrisch perspectief werkt goed voor kaarten, bodemlagen en het in kaart brengen van gebieden. Bovendien past de technische uitstraling goed bij de boodschap en het uitleggen van processen. Zo brengen we complexe en uiteenlopende onderwerpen zo helder mogelijk in beeld.

De doelgroepen

Jip Köster

Client manager

Bij Clarify vertalen we maar al te graag complexe materie naar heldere verhalen. Dat maakt werken voor Gasunie zo leuk. Omdat de energietransitie een actueel onderwerp is, schakelen we continu tussen verschillende doelgroepen, taalgebruik en kennisniveaus. Daardoor zijn we constant op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Meer cases