Litigation design

Een effectieve juridische boodschap of een efficiënt proces. Wij helpen advocaten en juristen met de voorbereiding op arbitrage- en rechtszaken. Litigation design noemen we dat. We gebruiken designtechnieken die helpen om het pleidooi zo effectief mogelijk samen te stellen én over te brengen. Van een argumentatiestructuur en storyline, tot datavisualisaties en animaties. Samen zetten we de slimste visuele tools in om de zaak te winnen.

Scroll

Onze kracht zit in de nauwe samenwerking met de advocaten/juristen. Jullie zijn expert op de inhoud, wij maken er een overtuigend verhaal van. Ons proces gaat dan ook uit van nauwe co-creatie. Hoe dat eruit ziet, laten we je graag zien.

Stap 1: Analyse

Als eerste dompelen we ons volledig onder in de zaak. We maken een visuele informatie-analyse van het verhaal. Zo kunnen wij goed begrijpen wat de zaak inhoudt. En maken we inzichtelijk met welke informatie we kunnen werken.

Ook verdiepen we ons in de doelgroep en stakeholders. Rechters en arbiters, maar ook de tegenpartij. We ontwikkelen visuele persona’s die we gedurende het traject bij de hand houden. Zo zetten we de gebruikers altijd centraal.

Vervolgens bepalen we samen op welke manier litigitation design bij kan dragen aan het succesvol afronden van de zaak. Ook bepalen we welke visuele tools we daarvoor ontwikkelen.

Stap 2: Concept

Na de analyse starten we met het visualiseren van de informatie. Denk hierbij aan tijdlijnen, procesvisualisaties en metaforen. Met de visualisaties brengen we de zaak letterlijk in beeld. Zo ontdekken we met welk verhaal we de zaak kunnen winnen.

We ontwikkelen vervolgens een visueel (verhaal)concept dat de kern van de zaak grijpt. Dit concept vormt de basis voor alle visuele tools die we ontwikkelen.

Stap 3: Ontwerp

In de designfase ontwerpen we de visuele communicatietools. Dit doen we in schetsmatige vorm. Zo zijn we flexibel en verkennen we op welke manier de visuele tools het meeste effect hebben. Daarbij kunnen we op deze manier goed meebewegen met veranderingen gedurende het proces.

Stap 4: Ontwikkeling

Zijn we het samen eens over het ontwerp, dan ontwikkelen we de visuele tools in een verzorgd design. De boodschap en identiteit van de opdrachtgever sluiten daarbij aan.

Iris Groot Koerkamp

Lead visual consultant

Tekst en beeld zijn in litigitation design beiden even belangrijk. De wisselwerking tussen de twee resulteert in een sterke case voor jouw juridisch verhaal. Of het doel nu is om inzicht te geven, overzicht te bieden of te overtuigen.

Visuele communicatietools

We maken bij litigation design gebruik van verschillende visuele communicatietools. Welke tools we kiezen hangt af van het doel dat we willen bereiken. Bekijk hieronder de verschillende opties én wat je ermee kan bereiken.

Juridische documenten, zoals een memorie van eis, worden vaak gekenmerkt door een hoge informatiedichtheid. Het doel is om op een gestructureerde manier de doelgroep mee te nemen in de zaak. Maar door de vele verwijzingen en voetnoten kan de lezer het verhaal kwijtraken.

Met slim documentdesign zorgen wij ervoor dat de lezer door het document aan de hand mee wordt genomen. Door een heldere paragraafstructuur en vriendelijke vormgeving. Maar ook door interactiviteit toe te voegen. Zo kan de lezer bijvoorbeeld gemakkelijk naar een productie navigeren, zonder hiervoor eerst lang te moeten zoeken. 

In een memorie dient elk woord te worden gewogen. Dat maakt het vertellen van een verhaal soms lastig. Juist waar we emotie willen overbrengen, schiet juridische taal soms te kort. Eén beeld zegt in zo’n situatie vaak meer dan duizend woorden.

We ontwerpen daarom verschillende illustraties die de rode lijn van het juridische verhaal onderstrepen. Denk aan een metaforische illustratie van een (oneerlijke) verhouding tussen beide partijen. Of het ‘sneeuwbaleffect’ dat gevolg is van wijziging na wijziging in een proces.

Onze ervaring leert dat een animatie een doeltreffend middel is om te gebruiken tijdens een zitting. Met een animatie kun je in korte tijd de doelgroep op een verhalende manier meenemen in de context van de zaak.

Denk aan een tijdlijn met kenmerkende momenten, verbanden tussen verschillende stakeholders, ingewikkelde processen, technische aspecten of complicaties. Zo stel je de doelgroep in staat ‘in de zaak te komen’. Ook kunnen ze in tekst en beeld de informatie in zich opnemen.

Zijn er veel verschillende gebeurtenissen of stappen? Dan kan een infographic effectief zijn. Je kunt zo verbanden tussen verschillende stakeholders, ingewikkelde processen, technische aspecten, complicaties of een tijdlijn letterlijk in beeld in brengen.

We zien dat dit zowel duidelijkheid geeft voor het eigen juridische team, als voor de rechters of arbiters. Ook wanneer je merkt dat rechters of arbiters een bepaalde techniek of principe niet goed begrijpen. Bijvoorbeeld omdat ze expertise missen. Dan kun je met een infographic een complex begrip goed uitleggen.

Het merendeel van ons werk voor deze sector is vanwege concurrentieoverwegingen niet openbaar deelbaar.

Elke zaak is anders en vraagt dan ook een specifieke aanpak.

Ben je benieuwd naar hoe litigation design bij kan dragen aan het winnen van zaken? We vertellen je er graag meer over.