Visual consultancy
5 min leestijd

Strategie-activatie: draagvlak voor verandering

Amber van der Gulik

Visual consultant

Organisaties zijn constant in beweging en daar hoort verandering bij. Groot en klein. Van een reorganisatie tot een nieuw broodje in de kantine. En hoe groot de verandering ook is, deze heeft altijd impact op de medewerkers. Zij moeten de verandering omarmen om deze te laten slagen. Strategie-activatie kan organisaties hierbij helpen. In dit artikel leggen we uit wat strategie-activatie is, wat hierbij de grondbeginselen zijn en waarom dit steeds belangrijker wordt voor veranderende organisaties.

Het strategisch kader

Organisaties hebben vaak een missie of visie, en werken met een strategie. Dit zijn elementen uit het strategische kader van een organisatie. Het strategische kader is een overkoepelend raamwerk dat aan de basis staat van de organisatie. Het geeft richting en biedt een leidraad voor het maken van strategische beslissingen. Daarnaast inspireert het medewerkers en biedt het handvatten voor zowel interne als externe communicatie. Een goed strategisch kader beschrijft de missie, visie en kernwaarden. Het legt uit met welke strategie de organisatie werkt en maakt deze concreter met een routekaart en rollenkaarten voor de medewerkers. Voor consistentie is het belangrijk dat alle onderdelen in een strategisch kader op elkaar zijn afgestemd. Binnen het strategisch kader kan een verandering plaatsvinden waarvoor medewerkers geactiveerd moeten worden, bijvoorbeeld wanneer een organisatie besluit een andere visie na te streven. Dan is het van belang dat de bijbehorende verandering past binnen het strategisch kader. In dit geval kan dat een nieuwe manier van werken zijn om nóg beter de visie te bereiken.

De verschillende onderdelen uit het strategisch kader komen bij Clarify dagelijks voorbij. Daarbij merken we dat mensen het soms onduidelijk vinden wat ze precies betekenen. Begrijpelijk, want niet iedereen gebruikt dezelfde definities. Hieronder lees je wat wij onder deze termen verstaan.

Missie: het bestaansrecht van een organisatie

De missie is een tijdloze boodschap die de essentie van een organisatie weergeeft. Deze boodschap kan worden gezien als het fundament. Het verklaart waar de organisatie voor staat en wat het dagelijks nastreeft.

Visie: de blik op de toekomst

Een visie vertelt hoe de toekomst eruitziet als de missie van een organisatie is bereikt. Voor een visie wordt een moment in de toekomst gekozen, vaak tientallen jaren vooruit. Zo kan een helder beeld worden geschetst waar de organisatie naartoe werkt.

Strategie: de route naar succes

Na het formuleren van een missie en visie is het tijd om te werken aan de strategie: de manier waarop de visie wordt bereikt. De strategie geeft een overzicht van de te behalen mijlpalen richting de geschetste toekomst, waarbij de mijlpalen op korte termijn vaak al duidelijker te benoemen zijn dan die op lange termijn. De strategie beschrijft wat er moet gebeuren én waarom dat belangrijk is.

Kernwaarden: de leidende principes

Kernwaarden zijn de principes die dagelijks worden toegepast binnen een organisatie. Deze zijn essentieel in het nastreven van de missie. De kernwaarden bepalen de gewenste houding en het gedrag van de medewerkers. Daarom zeggen ze ook veel over de identiteit van een organisatie.

Routekaart: concrete stappen

De routekaart is een verdere uitwerking van de strategie. Hierin worden de mijlpalen uit de strategie verder uitgewerkt met de stappen die nodig zijn voor iedere mijlpaal. Een routekaart werkt het beste als deze per team binnen de organisatie nader wordt uitgewerkt. Waar de missie, visie, strategie en kernwaarden het overzicht geven, zorgt een routekaart voor de eerste vertaling naar concrete acties voor medewerkers.

Rollenkaart: houvast voor medewerkers

De rollenkaart geeft een verdere verdieping op individueel niveau. Op deze kaart wordt de rol van een medewerker beschreven in het doorlopen van de routekaart. De rol van elke medewerker kan immers verschillen bij het bereiken van een verandering. Sommigen hebben een actieve rol, terwijl anderen vooral nodig zijn ter ondersteuning. Het belangrijkste is dat iedereen zich bewust is van hun rol.

"Strategie-activatie is de fase tussen het opzetten van een verandering en de daadwerkelijke uitvoering ervan met de medewerkers."

Maar hoe nu verder?

Als organisatie heb je de naderende verandering in kaart gebracht, maar dan? Vaak wordt een strategie de organisatie ingegooid en verwacht men dat de medewerkers het gaan uitvoeren. Helaas faalt zo 80% van de strategieën. En daar zijn 3 redenen voor:

  • Er wordt niet duidelijk gemaakt wat er van medewerkers wordt verwacht.
  • De mening van medewerkers wordt niet meegenomen.
  • Er wordt geen plan en budget vrijgemaakt voor het activeren van medewerkers.

Een verandering is niet alleen een plan voor de organisatie, maar vooral een plan voor de medewerkers. Zij maken de organisatie immers tot hoe die is. Daarom is het van cruciaal belang om hen bij het proces te betrekken. Medewerkers moeten begrijpen waarom de verandering belangrijk is, wat ze er zelf mee kunnen bereiken, hoe ze worden ondersteund, hoe ze kunnen bijdragen en hoe ze worden beloond. Het opstellen en uitvoeren van een plan hiervoor is de strategie-activatie. Een dergelijk plan bestaat uit verschillende interventies. Denk bijvoorbeeld aan een animatie die de verandering uitlegt, een workshop om ideeën op te halen bij medewerkers, of een infographic bij het koffiezetapparaat die de visie verbeeldt.

Door het groeiende inzicht dat organisaties worden gedragen door hun medewerkers, wordt strategie-activatie een steeds belangrijkere fase in veranderprocessen. Medewerkers worden hierbij gestimuleerd om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de verschillende onderdelen van het strategisch kader. Door gestructureerd hieraan samen te werken is er uiteindelijk meer zicht op een succesvolle verandering, waarna organisaties weer vooruit kunnen. En daar doen we het uiteindelijk voor!

Wil jij ook je medewerkers meenemen in een verandering?

Wij leggen je graag meer uit over strategie-activatie en bekijken samen of dit bij jouw project zou passen.

Neem contact op